Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT

Käyttöehdot ovat voimassa 1.5.2023 alkaen.

1. Soveltamisala

Näitä Tuohi designin (Y-tunnus: 2948205-8) toimitusehtoja (jäljempänä "Ehdot") sovelletaan Tuohi designin ja asiakkaan välillä Asiakkaan käyttäessä Tuohi designin -verkkokauppaa ("Palvelu"). Näitä toimitusehtoja ("Ehdot") sovelletaan Tuohi designin ja Asiakkaan välillä tuotteiden ostamiseen ja niiden toimitusta koskevaan kauppaan elleivät Tuohi design ja Asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet.

Tuohi designin palveluiden käyttö edellyttää, että Asiakas hyväksyy ja noudattaa (i) näitä Ehtoja, ja (ii) hyväksyy Palvelun tietosuojaselosteen. Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot käyttämällä Palvelua.

2. Tilaukset ja toimitus

Tuohi design toimii Palvelussa verkkokaupan Asiakkaan tilauksen vastaanottamisesta, laskuttamisesta sekä yleisestä asiakaspalvelusta ja siihen liittyvistä reklamaatioista. Kauppias vastaa itse oman tuotemerkkinsä asiakaspalvelusta (käsittäen mm. tuotteiden vaihdot ja reklamaatiot). 

Asiakas tekee tilauksen valitsemalla haluamansa tuotteet ostoskoriin. Ennen sitovan tilauksen tekemistä Asiakkaalle esitetään yhteenveto ostoskorin sisällöstä, joka sisältää Asiakkaan tilaamat tuotteet, tuotteiden hinnat toimituskuluineen sekä arvioidut toimitusajat.

Tarkistettuaan ostoskorin sisällön Asiakas voi tehdä sitovan tilauksen vahvistamalla tilauksensa sivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti. Sitova tilaus syntyy, kun Asiakas lähettää tilauksen Tuohi designille, ja kun Tuohi design on vahvistanut Asiakkaan tekemän tilauksen sähköpostitse.

Tuohi design toimittaa Tuotteet Asiakkaalle, kun Tuohi design on vahvistanut tilauksen Asiakkaalle sähköpostitse ja Asiakas on suorittanut maksun maksuehtojen mukaisesti. Asiakkaan tilaamat Tuotteet toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen palvelussa ilmoitettua toimitustapaa käyttäen. Tuohi design saattaa lähettää tuotteet myös kirjeenä. On siis huomioitava, että tällaisia toimituksia ei pystytä jäljittämään seurantakoodin avulla. Mikäli Asiakkaan tilaamien tuotteiden toimitus viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä (kuten virheelliset tilaustiedot), Tuohi design ei vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. 

3. Hinnat ja maksuehto

Tuotteiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tuohi design pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Tuotteet ja niiden toimituskulut maksetaan tilauksen yhteydessä ja Asiakkaan tulee suorittaa Tuotteiden kauppahinta tilauksen yhteydessä alla olevia maksutapoja käyttäen. Tuote on tulliselvitettävä, jos se toimitetaan EU:n ulkopuolelta. Tullauksesta aiheutuvat kulut ovat Asiakkaan vastuulla.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

4. Viivästykset

Tuohi designilla on oikeus periä viivästyneille maksusuorituksille korkolain mukaista (sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa) viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Tuohi designilla on oikeus periä Asiakkaalta kohtuulliset, saatavan perimisestä Tuohi designille aiheutuneet perintä- ja muistutuskulut.

5. Virheet ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee tarkistaa saapunut toimitus mahdollisten virheiden havaitsemiseksi. Mikäli toimituksesta puuttuu tilattuja tuotteita tai toimitus on muuten virheellinen, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Tuohi designille sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.

Mikäli Asiakas on toimittanut Tuohi designille reklamaation, Tuohi designilla on ensisijaisesti oikeus valintansa mukaan korjata toimituksessa havaittu virhe. Toissijaisesti havaittu virhe voidaan korjata purkamalla kyseisen Tuotteen kauppa ja hyvittämällä kauppahinta Asiakkaalle.

6. Palautusoikeus

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus perua verkkokaupassa tekemänsä kauppa 14 päivän kuluessa tilattujen Tuotteiden vastaanottamisesta. Mikäli Asiakas käyttää palautusoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa kaupan purusta Tuohi designille sähköpostitse ja palauttaa Tuotteet Tuohi designille määräajan kuluessa. Tuohi design palauttaa Asiakkaalle Tuotteen hinnan vastaanotettuaan Tuotteen.

Saatuaan Tuotteen Tuohi design hyvittää Tuotteen hinnan Asiakkaalle. Palautettavan Tuotteen tulee olla käyttämätön, myyntikuntoinen ja alkuperäispakkauksessa. Muistathan palauttaa kaikki Tuotteen osat.

Asiakas vastaa palautuksen toimituskuluista (pois lukien reklamaatiot). 

Tuohi design palauttaa tuotteen hinnan Asiakkaan alkuperäiselle maksutavalle vastaanotettuaan tuotteen ja tarkistettuaan sen kunnon. Asiakkaan palauttaessa koko tilauksen hyvitetään myös alkuperäiset postikulut. Palautus näkyy tiliotteella nimellä Paytrail.

Palautusoikeus ei koske tavaraa, joka valmistetaan mittatilauksena tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Mittatilausta eivät ole tuotteet, joihin Asiakas vaikuttaa vain vähäisesti esimerkiksi valitsemalla tuotteen mallin tai värin Tuohi designin tarjoamasta perusvalikoimasta.

Paketin noutamatta jättäminen ei ole asiakaspalautus. Palautusta ei hyväksytä, jollei Asiakas ole ilmoittanut palautuksesta kirjallisesti Tuohi designille.

7. Sivuston toiminnallisuus ja muutokset

Tuohi design tekee parhaansa, jotta palvelut olisivat Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Tuohi design ei kuitenkaan vastaa palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Tuohi design ei vastaa palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai Käyttöehdoista muuta johdu.

Tuohi designilla on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Tuohi design rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

8. Immateriaalioikeudet

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja/tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa, kuten tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti. Palveluun sisältyvän aineiston tekijän- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Tuohi designille ja/tai sen sopimuskumppaneille. Asiakkaalla ei ole ilman Tuohi designin ja/tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa.

9. Tietoturva

Tuohi design huolehtii parhaan kykynsä mukaan siitä, että Palvelun tietoturvan liittyvät ratkaisut ovat mahdollisimman korkealuokkaisia. Tietoverkot ja niiden kautta toteutettavat palvelut eivät ole kuitenkaan täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Tuohi designille tai kolmansille osapuolille.

10. Evästeiden käyttö

Tuohi designin verkkosivulla käytetään evästeitä (eng. cookie) joilla parannetaan palvelun laatua. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää (kuten kirjautuminen ja tuotteiden lisääminen ostoskoriin).

11. Ylivoimainen este

Jos näissä Ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Tuohi designista riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Tuohi design vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Tuohi designilta sopimuksen rikkomisesta.

12. Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitus

Tuohi design ei vastaa välillisistä vahingoista taikka muusta epäsuorasta vahingosta. Tuohi designin vastuu Asiakkaalle aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu näiden Ehtojen mukaiseen korvaukseen. Tuohi designin korvausvastuun enimmäismäärä ei missään olosuhteissa voi ylittää Asiakkaan Tuotteista maksamaa kauppahintaa.

Mikään näissä Ehdoissa ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

13. Voimassaolo ja muutokset

Nämä Ehdot ovat voimassa 1.5.2023 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Tuohi designilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Tuohi design ilmoittaa näiden Ehtojen muutoksista Palvelussa, joten Asiakkaan tulee säännöllisesti tutustua näihin Ehtoihin Palvelun verkkosivuilla. Ehtojen muutokset tulevat voimaan Tuohi designin ilmoittamana ajankohtana. Muuttuneita Ehtoja ei sovelleta Asiakkaan ennen muutoksen voimaantuloa tekemiin tilauksiin. Asiakas hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua. Asiakkaan tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli Asiakas ei hyväksy muuttuneita Ehtoja.

14. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Tuohi designin ja Asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolten välisiä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluissa, erimielisyydet ratkaistaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Tuohi designia vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.