Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1 Yhteenveto

Päivitetty 1.5.2023

Henkilötietojesi turvallinen ja vastuullinen käsittely on Tuohi designille tärkeää. Suojaamme yksityisyyttäsi noudattamalla hyviä tietosuojakäytäntöjä ja kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Sitoudumme käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on kertoa palvelumme käyttäjille, miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi. Kerromme myös, millaisia oikeuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ja miten voit niitä käyttää.

2 Rekisterinpitäjä

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Tuodi design. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai tästä tietosuojaselosteesta, otathan meihin yhteyttä:

Rekisterinpitäjä: Tuohi design
Y-tunnus: 2948205-8
Osoite: Oppipojantie 7, 80710 Lehmo
Sähköposti: info@tuohidesign.fi

3 Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi ja mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme henkilötietojasi vain tässä selosteessa mainittuja nimenomaisia käsittelytarkoituksia varten ja ainoastaan silloin, kun käsittelylle on olemassa laillinen oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

VERKKOKAUPAN TARJOAMINEN JA TILAUSTEN HALLINNOINTI

Käsittelemme henkilötietojasi toimiessamme verkkokaupan ylläpitäjänä ja vastaanottaessamme palvelussamme tehdyt tilaukset.

ASIAKASPALVELU

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota sinulle laadukasta asiakaspalvelua ja hoitaa mahdollisia reklamaatiotapauksia.

MARKKINOINTI

Käsittelemme henkilötietojasi kohdentaessamme sosiaalisen median markkinointia ja voidaksemme toimittaa uutiskirjeemme uutiskirjeen tilaajille.

PALVELUN KEHITTÄMINEN

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle toimivan ja helppokäyttöisen verkkokaupan.

Käsitteemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat edellä mainittujen nimenomaisten käsittelytarkoitusten kannalta olennaisia. Henkilötiedot saamme sinulta palvelumme käytön yhteydessä. Käsittelemme sinusta seuraavia henkilötietoja:

Perustiedot kuten nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite.

Tilauksiin liittyvät tiedot kuten tilaustiedot, tilaushistoria.

4 Millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan silloin, kun meillä on siihen laillinen oikeusperuste. Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on aina jokin seuraavista:

SOPIMUS

Oikeusperusteemme henkilötietojen käsittelylle on sopimus silloin, kun käsittelemme henkilötietojasi kauppapaikka-alustan tarjoamisen ja tilausten hallinnoinnin tarkoitukseen.

OIKEUTETTU ETU

Käsittelemme henkilötietojasi oikeutettuun etuumme perustuen silloin, kun käsittelemme tietoja asiakaspalvelun tarkoitukseen, kehittäessämme palveluamme tai kohdentaessamme markkinointia sosiaalisen median alustoilla.

5 Kuka voi käsitellä henkilötietojasi?

Tuohi designilla henkilötietojasi käsittelevät vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kolmannet osapuolet käsittelevät tietojasi vain seuraavissa tilanteissa:

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Joudumme tietyissä tilanteissa luovuttamaan henkilötietojasi toisille rekisterinpitäjille. Palvelussamme käytettävä maksupalvelu käsittelee maksutapahtuman yhteydessä tallennettavia tietoja ja toimii näiden tietojen rekisterinpitäjänä. Tietojasi luovutetaan viranomaisille vain lainsäädännöllisestä velvoitteesta. Mikäli yrityksemme omistajuudessa tapahtuu uudelleen järjestelyjä, saatamme joutua luovuttamaan tietojasi uudelleenjärjestelyn asianomaisille osapuolille.

Henkilötietojasi käsitellään vain EU/ETA-alueen sisäpuolella.

6 Miten suojaamme henkilötietojasi?

Olemme turvanneet henkilötietojesi luottamuksellisuuden asianmukaisilla tietosuoja- ja tietoturvakäytännöillä. Noudatamme palvelussamme tiukasti määriteltyä pääsynhallintaa, jonka avulla voimme varmistaa, että henkilötietojasi käsittelevät vain sellaiset henkilöt, jotka ovat toimenkuvansa puolesta siihen oikeutettuja. Kaikkia henkilötietojesi käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

7 Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin niiden säilyttäminen on tarpeellista kunkin käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.

8 Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä oikeus vaikuttaa itse henkilötietojesi käsittelyyn ja saada tietoa käsittelystä. Alta löydät tiedon sinulla rekisteröitynä olevista oikeuksista. Mikäli haluat käyttää jotakin alla olevista oikeuksistasi, otathan ystävällisesti yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@tuohidesign.fi

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS

Sinulla on oikeus saada varmistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet.

VIRHEELLISTEN TIETOJEN OIKAISEMINEN

Sinulla on oikeus pyytää, että täydennämme tai korjaamme sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot.

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus tietojesi poistamiseen. Tällöin meidän tulee poistaa kaikki sinusta kerätyt henkilötiedot, jos henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä alun perin kerättiin – tai jos käsittely on perustunut suostumukseen ja peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustetta.

KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Esimerkiksi silloin, kun tietosi eivät joiltakin osin pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden.

OIKEUS SIIRTÄÄ TIETOJA JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Voit vaatia henkilötietojesi siirtoa silloin, kun käsittelemme itse toimittamiasi henkilötietoja antamaasi suostumukseen tai sopimukseen perustuen. Tällöin meidän tulee toimittaa sinua koskevat henkilötiedot koneluettavassa muodossa, jotta voit säilyttää niitä itse tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

OIKEUS VASTUSTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos sinulla on siihen perusteltu syy. Oikeus henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen sinulla on esimerkiksi silloin, kun henkilötietojesi käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme. Tällöin arvioimme tapauskohtaisesti, onko henkilötietojen käsittelylle edelleen olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy. Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoitukseen.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Henkilötietojesi käsittelyn perustuessa suostumukseesi sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä paikalliselle valvontaviranomaiselle. Muistathan, että sinulla on rekisteröityneenä asiakkaana tai kauppiaana mahdollisuus selata ja muokata käyttäjätilisi tietoja ja tarvittaessa poistaa käyttäjätilisi.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Tuohi designin verkkosivulla käytetään evästeitä (eng. cookie), joilla parannetaan palvelun laatua. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi kirjautuminen ja tuotteiden lisääminen ostoskoriin. Tuohi design käyttää ensimmäisen osapuolen evästeitä, joita käytetään muun muassa kirjautumiseen ja ostoskoritoimintoon. Lisäksi Tuohi design käyttää kolmannen osapuolen evästeitä, joita on muun muassa Google Analytics, jonka avulla saamme yleiskuvan käynnistäsi ja pystymme optimoimaan palveluamme. Evästeiden käyttö sivustolla on suojattu. Palvelumme käyttää erilaisia sosiaalisen median komponentteja, joiden avulla käyttäjä voi siirtää tietoja erilaisiin sosiaalisiin medioihin.